Nøkler, mobiltelefoner og nettbrett tilbake til eier

nøkkelbrikke

Nøkkelbrikke

Brikken festes til nøkkelknippet

1 stk, Kr. 109.- pr. år

mobilmerke

Mobilmerke

Klistres på mobil og nettbrett

1 stk, Kr. 109.- pr. år

Unik nummerering

Våre nøkkelbrikker og mobilmerker har sin unike ID. Via denne IDen kan Keyback koble en gjenfunnet nøkkel eller mobil med rettmessig eier.

Når nøkkel og mobil blir funnet

Når politiet får innlevert merkede nøkler eller mobiltelefoner vil de raskt få informasjon om rett eier av Keyback. Keyback vil av sikkerhetshensyn alltid kontakte politiet på en e-postadresse eller et telefonnummer vi vet tilhører politiet før vi gir fra oss informasjon om eier.

Kjøp abonnement

Finnerlønn

Finneren får tilsendt finnerlønn direkte fra Keyback dersom denne har lagt igjen personalia hos politiet. Finnerlønnen er kr. 100,- samt gratis brikke i 1 år. Finnerlønnen koster ikke noe for den som får tilbake nøkler eller mobiltelefon, den er inkludert i abonnementsprisen.